Vítame Vás na stránkach Roku milosrdenstva v Košickej eparchii. Ako pastoračná pomôcka ponúka kňazom, animátorom i spoločenstvám inšpiratívne myšlienky, aktivity či pozvania na rôzne udalosti počas nasledujúceho roka. V hlavnom menu nájdete širokú škálu podnetov.

Rok milosrdenstva

Dvojicou slov „trpezlivý a milosrdný“ sa v Starom zákone často opisuje Božia povaha. Božie milosrdenstvo sa konkrétne prejavuje v mnohých udalostiach dejín spásy, keď jeho...

čítať ďalej...

Myšlienky k Roku milosrdenstva

V tejto sekcii chceme poskytnúť niekoľko myšlienok zo Svätého písma, z kresťanskej tradície – otcov Cirkvi a pápežov posledných desaťročí k reflexii, k osobnej alebo skupinovej...

čítať ďalej...

Nové impulzy v Roku milosrdenstva

Nové príspevky vo forme biblických katechéz, myšlienok Otcov cirkvi či pápežov, spolu s katechézami určenými pre mladých, postupne pribúdajú na našej webovej stránke. Ich zmyslom je...

čítať ďalej...