Aktivity roka

Michalovce, Bazilika minor, 8. december: Vladyka Milan pred svätou liturgiou otvoril Svätú bránu.  V homílii vladyka Milan prirovnal Bohorodičku ku bráne, ktorou zostúpil Boh v tele a pozýva všetkých počas Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva ku prejaveniu milosrdenstva blížnym, ku vnímaniu ich potrieb a ku pomoci. Vladyka spomenul, že láska Márie bola starostlivá, ak sa mala postarať o Svätú rodinu a opatrná vo chvíli, keď šlo o Ježišov život. Boh si z Nepoškvrnenej vzal telo pre nového Adama. Vladyka tiež pripomenul, že Božie milosrdenstvo je loďkou, ktorá pojíma človeka so všetkými jeho chybami a slabosťami.

Jozef Troja CSsR

Košice, 13. december: Téme milosrdenstva sa vladyka Milan venoval aj vo svojej homílii, v ktorej zdôraznil dvojaký význam tohto mimoriadneho roka – uvedomiť si Božie milosrdenstvo a stať sa milosrdným. Ako hlavnú prekážku k plnosti prežívania milosrdenstva, vladyka uviedol hriech, ktorý narúša vzťah človeka s Bohom a človeka s blížnym. Tak prvým krokom k milosrdenstvu je úprimné vyznanie všetkých hriechov s prijatím Božej odpúšťajúcej lásky.

Jaroslav Girovský

Slovinky, 13. december: Slovinky sa stali tretím miesto Gréckokatolíckej eparchie Košice, kde v Nedeľu svätých praotcov, bola otvorená Brána milosrdenstva pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva. Slávnosť sa začala modlitbou Tretieho a Šiesteho času a pokračovala Božskou liturgiou. V nej sa veriacim prihovoril o. Vladimír Tomko, protosynkel eparchie stavroforný mitrát, a pripomenul, že tak, ako deťom chýba náruč rodičov, aj nám, Božím deťom, je potrebné utiekať sa do náručia milosrdného Otca.

Pimen P. Medviď