Aktuality z Ríma

 

symbol1Rok milosrdenstva v dátumoch:

 

3. apríla 2016 sa uskutoční slávenie pre hnutia, združenia a rehoľné inštitúty, ktoré žijú spiritualitu milosrdenstva.

Mladým birmovancom bude vyhradená nedeľa 24. apríla 2016.

Mládeži rozličných vekových kategórií budú venované Svetové dni mládeže v júli 2016 v Krakove.

Diakoni, osobitne povolaní k službe kresťanskému spoločenstvu cez skutky milosrdenstva,  budú sláviť jubileum 29. mája 2016.

3. júna 2016 pri príležitosti 160. výročia sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa bude sláviť jubileum kňazov.

Mimoriadnym dňom pre chorých, pre osoby so zdravotným postihnutím a tých, ktorí sa o nich starajú, bude v rámci Roku milosrdenstva 12. jún 2016

Charitatívnym dobrovoľníkom bude venované osobitné stretnutie 4. septembra 2016

Nedeľa 25. septembra 2016 bude vyhradená pre katechétov, ktorí skrze svoj záväzok odovzdávania viery podporujú život kresťanských komunít v našich farnostiach.

Svetu mariánskej spirituality bude patriť 9. október 2016 ako slávenie Matky milosrdenstva.

V programe udalostí Roku milosrdenstva sa počíta aj s osobitným slávením spolu s väzňami, a to 6. novembra 2016

spracoval Róbert Jáger, 2015