Biblické katechézy

Ako viesť biblické stretnutie [Biblická katechéza]

Dostalo sa mi milosrdenstva [Biblická katechéza]

Len choď, ja som si ho vyvolil [Biblická katechéza]

Biblické katechézy

Milosrdenstvo je ústredným pilierom kresťanskej skúsenosti a stáva sa základom našej viery. Na týchto stránkach chceme ponúknuť niekoľko nápadov, myšlienok a inšpirácii na to, aby sme individuálne alebo spoločne znovu objavili Kristovu prítomnosť. Kresťanstvo je náboženstvo založené na historických udalostiach.

read more