Katechézy pre mladých

11988702_1691817161047439_1776251464519598429_nRok milosrdenstva sa prekrýva aj s prípravou na Svetové dni mladeže v Krakove (25. – 31. júla 2016). V tejto sekcii nájdete aktuálne prípravné katechézy spolu s aktivitami mladých pre mladých v tomto milostivom roku.

Aktivity mladých pre mladých: http://www.aetos.sk/events-timeline/

Milosrdný rok [Katechézy pre mladých]