Obrad otvorenia svätej brány

Pred začiatkom božskej liturgie príde biskup so sprievodom pred symbolickú bránu, ktorá sa má otvoriť, a začne:

Diakon: Požehnaj, vladyka!
Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Zvyčajný začiatok až po Otče náš vrátane.

Veľkňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

88. žalm:

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; * po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. – Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ * Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. – Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, * svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal: – Naveky zaistím tvoj rod * a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“ – Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia * a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. – Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi? * Kto sa z Božích synov podobá Pánovi? – Boh, ktorý v zhromaždení svätých budí strach, * je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú. – Pane, Bože zástupov, kto je ako ty? * Mocný si, Pane, a pravda je u teba. – Ty vládneš nad neskrotným morom * a zmierňuješ jeho vlnobitie. – Rahaba si pošliapal ako raneného, * svojich nepriateľov si rozprášil silou ramena. – Tvoje je nebo a tvoja je zem, * svet i jeho bohatstvo si ty založil. – Sever i juh si ty utvoril, * Tábor a Hermon sa z tvojho mena radujú. – Mocné je tvoje rameno, * pevná je tvoja ruka a tvoja pravica vztýčená. – Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, * milosť a pravda kráčajú pred tvojou tvárou. – Blažený ľud, ktorý vie jasať! * Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane; – deň čo deň sa raduje z tvojho mena * a honosí sa tvojou spravodlivosťou. – Lebo ty si jeho sila a nádhera * a tvojou priazňou sa dvíha naša moc. – Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov, amen.

Aleluja, aleluja, aleluja * sláva tebe, Bože. 3x

Diakon: Modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Veľkňaz nahlas hovorí:

Všemohúci a večný Bože, ty si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. On povedal: „Ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“ Vrúcne ťa prosíme, pomôž nám tak prežiť Svätý rok milosrdenstva, do ktorého vstupujeme otvorením tejto brány, aby nám spása bola bližšie než predtým. Nech pre vedomie tvojej lásky k človeku ešte úprimnejšie a vytrvalejšie pracujeme na svojej spáse a nech sme podľa vzoru tvojich svätých nároční k sebe, ale veľkodušní a pozorní voči ostatným. Veď ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Nato veľkňaz hovorí:
Zdvihnite, kniežatá, svoje brány a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť Kráľ slávy.
Ľud: Kto je ten Kráľ slávy?
Veľkňaz hovorí druhý raz:
Zdvihnite, kniežatá, svoje brány a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť Kráľ slávy.
Ľud: Kto je ten Kráľ slávy?
Nato veľkňaz hovorí:
Pán zástupov, to je ten Kráľ slávy.
Ľud: Pán zástupov, to je ten Kráľ slávy.
A veľkňaz zvolá:
Požehnaný si, Kriste, Bože náš, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Nato veľkňaz otvorí symbolickú bránu, pred ktorou stál, prejde ňou spolu so svojím sprievodom a začne sa slávenie božskej liturgie.