Otcovia Cirkvi

Maxim Vyznávač, Neprišiel som volať spravodlivých

Maxim Vyznavač, Boh porazil draka [Otcovia Cirkvi]

Cyril Alexandrijský, Čas milosrdenstva [Otcovia Cirkvi]

Zjavenie Pána – byzantská liturgia [Otcovia Cirkvi]

Bazil Veľký, List Panne, ktorá klesla [Otcovia Cirkvi]

Dobrý pastier [Otcovia Cirkvi]

Sv. Severus, Kristus sa neujíma anjelov [Otcovia Cirkvi]

Milosrdenstvo v myslení Otcov Cirkvi

Osobná skúsenosť otcov Cirkvi sa pretavila aj do ich myslenia. A touto skúsenosťou je, že výzva k milosrdenstvu (Lk 6,36) a k dokonalosti (Mt 5,48) sú vzájomne prepojené a vzájomne sa podmieňujú. Otcovia vnímali seba i celú Cirkev – ako

read more