Otvorenie Roka milosrdenstva – farnosti

Pred začiatkom božskej liturgie, avšak po úvodnom okiadzaní, kňaz príde pred cárske dvere (kde niet, pred oltár) a prednesie nasledujúcu modlitbu:

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz nahlas hovorí:

Všemohúci a večný Bože, ty si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný  život. On jediný je prostredníkom našej spásy, ako to sám povedal: „Ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude  vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“ Vrúcne ťa prosíme, pomôž nám tak prežiť Svätý rok milosrdenstva, do ktorého vstupujeme, aby nám na jeho konci bola spása výrazne bližšie ako predtým. Nech pre vedomie tvojej lásky k človeku ešte úprimnejšie a vytrvalejšie pracujeme na dosiahnutí večnej blaženosti a nech sme podľa vzoru tvojich svätých nároční k sebe, ale veľkodušní a pozorní voči ostatným. Veď ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen

pokračuje sv. liturgia ako obvykle