Putovanie k bráne milosrdenstva

woman-praying-catacombs-of-priscilla-rome

    Gréckokatolícka eparchia Košice ponúka dve varianty krátkeho obradu pre Jubileum rodín, ktoré sa slávilo 27. decembra 2015 po celom svete. Oba texty sledujú obsahový rámec Inštrukcie Pápežskej rady pre rodinu, ktorá pripravila pastoračnú príručku k prechodu rodín svätou bránou. Obsahuje tri hlavné momenty, pri ktorých sú rodiny pozvané ďakovať Pánovi, prosiť Boha i jeden druhého o odpustenie, a zvoliť si konkrétny úkon milosrdenstva, ktorý viac spojí a posilní v dôvere v Boha, ktorý každého z nich prijíma a miluje.
    Prvý text je plná verzia obradu, ktorý je obsažný a je treba počítať viac času (cca 45 min) na jeho vykonanie. Je to vhodný ako samostatný obrad (napr. v nedeľu poobede, alebo vo vybraný deň), po ktorom môže nasledovať sv. liturgia. Druhý text je skrátená verzia, ktorú môžeme použiť pred sv. liturgiou v nedeľu, sviatok… Jeho zmyslom je, že je možné ho zaradiť pred sv. liturgiu, pričom sa nenaruší prípadný ďalší bohoslužobný program vo farnosti.
   Tieto texty môžeme použiť  ako samostatný obrad počas Sv. roka milosrdenstva nielen pre rodiny, pričom texty odpustenia a chvál prispôsobme tej skupine, s ktorou tento obrad budeme aktuálne konať. Okrem rodín, napr. pred 1. sv. prijímaním, Deň otcov, Deň matiek, vlastné farské stretnutia rodín a iné príležitosti týkajúce sa rodín, si môžeme vykonať obrad prechodu svätou bránou aj s mladými, prvoprijímajúcimi, študentami, žiakmi, miništrantami a pod. 

Marko Rozkoš, 2015

Varianta A (dlhšia)

Varianta B (kratšia)


Modlitba počas Svätého roka milosrdenstva:

Pane a Vládca, Bože našich otcov, vo Svätom roku milosrdenstva si pripomíname, že nie si len prísny a neoblomný Sudca, ale tiež dobrotivý a láskavý Záchranca. Ty nám neodplácaš okamžite podľa našich hriechov, ale trpezlivo čakáš, že budeme robiť pokánie a žiť podľa evanjelia. Vrúcne ťa prosíme, aby si nás urobil schopnými nespoliehať sa opovážlivo na tvoje milosrdenstvo, ale pre vedomie tvojej lásky k človeku ešte úprimnejšie a vytrvalejšie pracovať na svojej spáse. Daj, nech sme nároční k sebe, ale veľkodušní a pozorní voči ostatným. Veď ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.