Symboly Roka milosrdenstva

Symbolom milosrdenstva je Kristus, ktorý berie na svoje plecia Adama – človeka. Toto gesto pripomína dobrého pastiera (Jn 10), ale aj milosrdného samaritána (Lk 10,25-37). Ježišov postoj ukazuje však ďalej, aj na udalosť vzkriesenia podľa byzantskej teológie. Kristus zostupuje do šeolu – podsvetia, aby odtiaľ vyviedol na svetlo Božieho kráľovstva Adama a Evu, symbolicky zastupujúcich celé ľudstvo. Táto mnohovýznamovosť symboliky nám otvára širšie horizonty: vidieť nielen dejiny a existenciálny moment (to, čo sa pre nás stalo), ale aj a predovšetkým prítomnosť Krista v živote každého človeka! Božie milosrdenstvo voči mne, ktoré ma pohýňa zaujať ten istý postoj voči iným. Podobenstvo o milosrdnom samaritánovi končí výzvou: choď a rob podobne! (Lk 10,37b).

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:  pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.  I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.  Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj.  Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní!  (Ž 23)